2018-12-20

Kontakt

Archiwum Państwowe w Warszawie

ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa

tel. 22 635 92 42, 635 92 43

tel. Sekretariat: 22 831 37 31

archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 

Oddział I – Przechowywania, zabezpieczenia zasobu i kwerend

Kierownik– Danuta Bondaryk (nr wew. 118)

kwerendy@warszawa.ap.gov.pl


Stanowisko ds. funduszy europejskich

Marta Jaszczyńska  (nr wew. 117)


Oddział II – Opracowania zasobu

Kierownik– Magdalena Sadza (nr wew. 219)

opracowanie@warszawa.ap.gov.pl

 

Oddział III – Informatyzacji, digitalizacji i reprografii

Kierownik– Rafał Mrowiec (nr wew. 106)

digitalizacja@warszawa.ap.gov.plOddział IV – Nadzoru archiwalnego

Kierownik– Małgorzata Olikowska (nr wew. 105)

nadzor@warszawa.ap.gov.plOddział V – Informacji i udostępniania

Kierownik– Beata Niemczak (nr wew. 104)


- Pracownia naukowa, biblioteka – (nr wew. 114)
- Punkt introligatorski – (nr wew. 116)

informacja@warszawa.ap.gov.pl


Dział Kadr i Szkoleń

Kierownik - Katarzyna Zawistowska (nr wew. 107)

kadry@warszawa.ap.gov.pl

 

Stanowisko ds. naukowych

Violetta Urbaniak (nr wew. 117)

edukacja@warszawa.ap.gov.pl

 

Stanowisko ds. promocji i kontaktów z mediami

Rafał Sztarski (nr wew. 117)

promocja@warszawa.ap.gov.plStanowisko ds. ochrony ppoż, obronnych, obrony cywilnej – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Ryszard Kowalski (nr wew. 103)

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Michał Kozieł(nr wew. 124)

bhp@warszawa.ap.gov.plDział Finansowo-Rachunkowy 

Główny Księgowy- Marek Topp (nr wew. 121)

ksiegowosc@warszawa.ap.gov.plDział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik – Marek Majewski (nr wew. 115)

administracja@warszawa.ap.gov.pl

 

Kancelaria Archiwum

Kierownik– Izabela Zakrzewska-Waś (nr wew. 112)

 Biuro obsługi klienta – (nr wew. 119)

 Sekretariat archiwum – (nr wew. 112)

archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 

Pracownia Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej,

ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek

tel. 22 724 76 05

konserwacja@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Anna Bogdali-Balicka

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Archiwalnej,

 ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek

tel. 22 724 74 89

apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl

Koordynator – Marta Goroch
 

 

Oddziały Zamiejscowe:

 

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej,

ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek

tel. 22 724 76 05

adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

Dział Informacji i udostępniania

tel. 22 724 76 05 wew. 300

adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik - Aneta Rokicka

Dział Przejmowania, ewidencji i przechowywania

tel. 22 724 76 05 wew. 200

adop.przechowalnictwo@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik- Krzysztof Milczarek

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

ul. Poniatowskiego 14

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 724 38 61

apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Marta Goroch

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

ul. 3 Maja 1

99-400 Łowicz

tel. 46 837 39 86

apw.lowicz@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Marek Wojtylak

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie

ul. Narutowicza 3

06-500 Mława

tel. 23 654 33 09

apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Monika Kowzon-Świtalska

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku

ul. Górna 7

05-400 Otwock

tel. 22 779 38 71

apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Teresa Walczak

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

ul. Zaułek 22

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 34 97

apw.pultusk@warszawa.ap.gov.pl

Kierownik – Krzysztof Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się